الدوری, . (1974). نظرات حول ملاحظات الدکتور جورج مقدسی عن الحلة وبنی عزید. IRAQ JOURNAL OF AGRICULTURE, 4(5), 177-189. doi: 10.33899/radab.1974.166418
خضر جاسم الدوری. "نظرات حول ملاحظات الدکتور جورج مقدسی عن الحلة وبنی عزید". IRAQ JOURNAL OF AGRICULTURE, 4, 5, 1974, 177-189. doi: 10.33899/radab.1974.166418
الدوری, . (1974). 'نظرات حول ملاحظات الدکتور جورج مقدسی عن الحلة وبنی عزید', IRAQ JOURNAL OF AGRICULTURE, 4(5), pp. 177-189. doi: 10.33899/radab.1974.166418
الدوری, . نظرات حول ملاحظات الدکتور جورج مقدسی عن الحلة وبنی عزید. IRAQ JOURNAL OF AGRICULTURE, 1974; 4(5): 177-189. doi: 10.33899/radab.1974.166418