مصطفى, . (1975). محمد بن کناسه الاسدی : حیاته ، شعره ، نصوص باقیه فی کتابة الانوار. IRAQ JOURNAL OF AGRICULTURE, 5(6), 287-340. doi: 10.33899/radab.1975.166386
محمد قاسم مصطفى. "محمد بن کناسه الاسدی : حیاته ، شعره ، نصوص باقیه فی کتابة الانوار". IRAQ JOURNAL OF AGRICULTURE, 5, 6, 1975, 287-340. doi: 10.33899/radab.1975.166386
مصطفى, . (1975). 'محمد بن کناسه الاسدی : حیاته ، شعره ، نصوص باقیه فی کتابة الانوار', IRAQ JOURNAL OF AGRICULTURE, 5(6), pp. 287-340. doi: 10.33899/radab.1975.166386
مصطفى, . محمد بن کناسه الاسدی : حیاته ، شعره ، نصوص باقیه فی کتابة الانوار. IRAQ JOURNAL OF AGRICULTURE, 1975; 5(6): 287-340. doi: 10.33899/radab.1975.166386