التکریتی, . (1980). الایوبیین فی الیمن : تاریخهم السیاسی من (569هـ -626هـ) (1174-1226م). IRAQ JOURNAL OF AGRICULTURE, 10(12), 112-152. doi: 10.33899/radab.1980.166122
محمود یاسیت التکریتی. "الایوبیین فی الیمن : تاریخهم السیاسی من (569هـ -626هـ) (1174-1226م)". IRAQ JOURNAL OF AGRICULTURE, 10, 12, 1980, 112-152. doi: 10.33899/radab.1980.166122
التکریتی, . (1980). 'الایوبیین فی الیمن : تاریخهم السیاسی من (569هـ -626هـ) (1174-1226م)', IRAQ JOURNAL OF AGRICULTURE, 10(12), pp. 112-152. doi: 10.33899/radab.1980.166122
التکریتی, . الایوبیین فی الیمن : تاریخهم السیاسی من (569هـ -626هـ) (1174-1226م). IRAQ JOURNAL OF AGRICULTURE, 1980; 10(12): 112-152. doi: 10.33899/radab.1980.166122