سعید, . (1981). صفحات من تاریخ عربستان الحدیث. IRAQ JOURNAL OF AGRICULTURE, 11(14), 141-164. doi: 10.33899/radab.1981.166083
عبدالتواب احمد سعید. "صفحات من تاریخ عربستان الحدیث". IRAQ JOURNAL OF AGRICULTURE, 11, 14, 1981, 141-164. doi: 10.33899/radab.1981.166083
سعید, . (1981). 'صفحات من تاریخ عربستان الحدیث', IRAQ JOURNAL OF AGRICULTURE, 11(14), pp. 141-164. doi: 10.33899/radab.1981.166083
سعید, . صفحات من تاریخ عربستان الحدیث. IRAQ JOURNAL OF AGRICULTURE, 1981; 11(14): 141-164. doi: 10.33899/radab.1981.166083