Author = موفق حیاوی علی
Number of Articles: 2

1

اثر التغذیة الراجعة بتقدیرات الطلبة لمدرسیهم على الممارسات التدریسیة

اداب الرافدین
Volume 25, Issue 27, Summer 1995, Page 482-510
موفق حیاوی علی

2

نموذج مقترح لمقومات البحث العلمی فی جامعة الموصل

اداب الرافدین
Volume 16, Issue 16, Autumn 1985, Page 407-426
موفق حیاوی علی; مجید مهدی محمد